Nieuws

Team Schulden van SAM vzw

Het ’team schulden ‘ van SAM doet wat voor 01/01/2018 werd gedaan door het Vlaams Centrum Schuldenlast (afgekort: VCS) als steunpunt en expertisecentrum inzake de

Rechtenverkenner

De rechtenverkenner geeft u een online overzicht van sociale rechten: premies en andere voordelen op het vlak van onderwijs, arbeid, wonen, welzijn, energie … voor

Schuldsanering Nederland

Meer info over schuldsanering in Nederland kan je vinden op www.nibud.nl of https://www.zelfjeschuldenregelen.nl/ Waar begin ik? Hoe kan deze site u helpen? Maak een aflosplan.

Checklist benodigde informatie en stukken

naam, voornamen, geboortedatum, rijksregisternummer, beroep en adres Indien voorlopige bewindvoering: machtiging van vrederechter Naam, voornamen, geboortedatum, rijksregisternummer, beroep en adres van uw echtgeno(o)te, niet-verzoeker Werd

De draad van Vignero

De draad tussen cliënt en begeleider: overzicht bij de methode De draad is een metafoor om de emotionele en sociale ontwikkeling voor te stellen en

Niet-beslagbare goederen

De volgende goederen kunnen niet in beslag worden genomen: het nodige bed en beddegoed van de beslagene en van zijn gezin, de kleren en het