Over ons

In 1998 werd de wet op de collectieve schuldbemiddeling van kracht. Voordien bleven schuldenaars levenslang opgezadeld met hun onoverkoombare schulden en gingen zij regelmatig buiten de samenleving leven, organiseerden ze hun onvermogen, zochten ze illegale of onmenselijke oplossingen en ging de armoede vaak over van de ene generatie op de andere.

De schuldbemiddelingswetgeving zet de mens en zijn menswaardigheid eerder dan de schuldenaar terug centraal.

Onze maatschappij is juridisch gestructureerd rond het begrip “schuld”. Elke menselijke handeling, van verkeersovertredingen, over huurovereenkomsten tot huwelijken, zelfs geboorten en overlijdens leiden tot nieuwe verbintenissen en schulden. Als je niet zelf kan instaan voor deze verbintenissen wordt je aanzien als schuldenaar en mag je langs alle kanten worden beschimpt en bestraft. In het Burgerlijk Wetboek van 1804 werd je in dat geval zelfs “burgerlijk dood” verklaard. Nu mogen gerechtsdeurwaarders je huis zonder huiszoekingsbevel betreden om alle waardevolle spullen op te laden, lopen ziekenhuisfacturen van enkele euro’s op tot honderden euro’s aan invorderingskosten, rekenen dubieuze financiële instellingen woekerintresten aan, … .

Een gevoel van schaamte is bij schulden en zeker bij het zich daarvoor schuldig voelen nooit ver weg. Een mens die zich schaamt maakt zich klein, steekt zich weg, schuift problemen voor zich uit. Voor die schuldenaars die een aanvraag schuldbemiddeling liever in alle privacy en thuissituatie voorbereiden en aanvragen, zonder anderen onder ogen te moeten komen, is deze website bestemd. Door de beschikking toelaatbaarheid wordt er al maatschappelijk begrip en mogelijke vergeving getoond en kan verder gewerkt worden aan het loslaten van de schulden waaronder je gebukt ging en van de schaamte die je paralyseerde. Een schuldbemiddeling kan pas succes hebben als niet alleen de schulden, maar ook het schuldgevoel verdwenen zijn, en de vroegere schuldenaar helemaal in zijn eigenwaarde hersteld is.

Deze website wordt U aangeboden door advocatenkantoor MIVECO.

Bart Cools

Advocaat

Hanne Kerkhofs

Advocaat