Faq

Vanaf het ogenblik dat wij over alle nodige informatie en documenten beschikken, wordt het verzoekschrift neergelegd en is er normaal gezien binnen twee weken een beschikking toelaatbaarheid.

 

Dit hangt af van het tijdstip van de herroeping. Andere oplossingen zijn vaak nog mogelijk. Hiervoor maak je best een afspraak.

U kan een eID kaartlezer aanschaffen in bijna alle winkels of online webshops die computers, multimedia of elektro verkopen. De kaartlezers die sommige banken aanbieden voor internetbankieren kunnen ook als eID kaartlezer gebruikt worden.

Ga altijd na of de kaartlezer die u wilt kopen, geschikt is om met de Belgische eID te gebruiken. 

Meer info: http://eid.belgium.be/nl

Er zijn nogal wat alternatieven. Zelf afbetalingen onderhandelen, via CAW, OCMW of een advocaat laten bemiddelen, of via bv. MyTrusto.

Via de website “KBO-Public Search” kan je zoeken op naam, adres, nummer, … .

Voor ‘handelaars’ geldt de procedure van het faillissement. Je kan aangifte van staking van betaling doen via Regsol.

Ja, behalve penale boeten, onderhoudsgelden, schulden uit een niet-verschoonbaar verklaard faillissement en vergoedingen aan slachtoffers van gewelddaden.

Dit is afhankelijk van Uw concrete situatie.

Een goede berekening van het bedrag dat nodig is om menswaardig te leven kan je vinden op https://remipro.be/remi/calculator/index.php

Bij het opstellen van een verzoekschrift schuldbemiddeling maken wij gebruik van de professionele versie van deze tool.

Schuldbemiddeling is er voor niet-handelaars met een onoverkomelijke schuldenlast, met hoofdverblijfplaats in België en die hun onvermogen niet opzettelijk hebben bewerkt.

Meestal is dit op te lossen door een betere communicatie. Laat je daarbij bijstaan door een advocaat met ervaring inzake schuldbemiddeling. Meer info: www.advocaat.be.

Bij die afspraak kan U de volgende documenten meenemen:
– Identiteitskaart(en) met de pincode
– Huurovereenkomst of aankoopakte woning
– Loonfiche of uitkeringsattest van de laatste maand
– Alle aanmaningen, herinneringen, openstaande facturen, dagvaardingen, betekeningen, uitvoeringen, … .

Je gezinsleden moeten niet mee betalen aan je schulden. De feitelijke omstandigheden van het gezin zijn wel belangrijk om het leefgeld redelijkerwijze te kunnen berekenen. Je situatie zal immers anders zijn naargelang je bijvoorbeeld bij Bill Gates woont dan wel iemand die zelf een leefloon ontvangt van het OCMW.

In de omgeving van Lommel zijn zelden of nooit files. Afstand is in die zin dan ook relatief. Het kantoor is ook goed bereikbaar met openbaar vervoer. We verwijzen voor het overige graag naar Mr. Steven Aerts (Antwerpen), Mr. Katia De Vos (Gent), Mr. Joachim Vanspeybrouck (Brugge), Mr. Tom Robeyns (Turnhout), Mr. Sarah Aelbrecht (Sint-Niklaas), Mr. Nadia Van Baelen (Mechelen), Mr. Katrien Timmermans (Leuven), Mr. Tom De Smet (Dendermonde) of Mr. Rutger Verhelst (Brussel). Meer info kan U vinden op https://www.schuldbemiddelaar.vlaanderen/nl-be/

De toepasselijke wettelijke bepaling:

Art. 5 Koninklijk besluit van 22 april 1999 tot regeling van de registratie van de berichten van collectieve schuldenregeling door de Nationale Bank van België en van hun raadpleging door de personen bedoeld in artikel 19 , § 2, van de wet van 5 juli 1998 betreffende de collectieve schuldenregeling en de mogelijkheid van verkoop uit de hand van de in beslag genomen onroerende goederen
De bewaringstermijn van de door de centrale geregistreerde berichten is:
1° twaalf maanden vanaf het einde van de aanzuiveringsregeling, of
2° drie jaar vanaf de beslissing tot verwerping van de vordering tot gerechtelijke aanzuiveringsregeling, of
3° drie jaar vanaf de datum van herroeping van de beschikking van toelaatbaarheid en/of van de aanzuiveringsregeling.

De vraag is of Uw schuldbemiddelaar het nodige deed om de afstand te registreren bij de nationale bank. Dit vraag je best even na.

Nuttige informatie over de gevolgen van de publicatie bij de Nationale Bank: https://www.kaniklenen.be/lenen-na-schuldbemiddeling.html

Niet gevonden wat je zocht? Neem contact met ons