Maak komaf met je schulden

Maak uw dossier voor schuldbemiddeling online aan.

Gratis

Voor de aanvraag van een collectieve schuldbemiddeling heb je recht op pro deo bijstand. Wij dienen voor jou de aanvraag in.

Privé

De schuldbemiddeling kan je in alle privacy en thuissituatie voorbereiden en aanvragen, zonder anderen onder ogen te moeten komen.

Hoogwaardige juridische dienstlevering

Wij houden ons beschikbaar om jouw schuldbemiddeling na de aanvraag verder op te volgen en jouw menswaardige behandeling door schuldbemiddelaar en schuldbemiddelingsrechter na te streven.

Komt u in aanmerking?

Schuldbemiddeling is er voor niet-handelaars met een onoverkomelijke schuldenlast, met hoofdverblijfplaats in België en die hun onvermogen niet opzettelijk hebben bewerkt.

Hoe het werkt

Uw hebt nodig:

Computer of laptop

eID kaart + pincode

eID kaart + software

Mobiele telefoon

Tijd (+/-1u30)

1 Maak online een dossier aan.

Je maakt je dossier aan. Dit gebeurt om privacy-redenen met een paswoord dat naar je GSM wordt gestuurd. Je kan het afwerken van je verzoek op elk moment onderbreken en later afwerken.

Benodigdheden:

2 Vul je gegevens en die van je gezinsleden in.

Je vult je algemene gegevens in op je eigen account (naam, adres, geboortedatum en –plaats, …).

Benodigdheden:

3 Vul alle informatie in.

Je krijgt vervolgens vier invulpagina’s over je inkomsten (lonen en/of uitkering), bijzondere uitgaven (bv. zware medische kosten, hoge huur, …), bezittingen (inboedel en/of onroerende goederen) en uiteraard ook je schulden.

Benodigdheden:

4 Verzamel de juiste documenten.

Je vindt op die pagina’s telkens de nodige links naar de websites (o.a. fiscus, verkeersbelastingen, kredietcentrale, rijksregister, mutualiteit, vakbond, …) waar je de bijhorende documenten kan downloaden, waarna je die naar deze website kan slepen of uploaden.

De andere documenten (bv. loonbrieven op papier, schriftelijke aanmaningen, niet geregistreerde huurovereenkomst …) kan je inscannen via een scanner of via je GSM en naar de website slepen of uploaden. Hiervoor kan je met je GSM bijvoorbeeld gebruik maken van de Adobe Scan App.

De gegevens die je zelf niet kan terugvinden hoef je niet in te vullen. Wij kunnen meestal wel de nodige informatie elders vinden en aanvullen.

Benodigdheden:

5 Signeer en dien in

Als je alles hebt ingegeven, hebben we ineens ook alle nodige gegevens voor de advocatenovereenkomst en pro deo-aanvraag. Die kan je elektronisch ondertekenen met je muis.

Benodigdheden:

Dossier indienen? Dan nemen
wij het hier van jou over

1 Nakijken en aanvullen

Wij kijken alle gegevens nauwgezet na, zorgen voor een aanstelling in de juridische tweedelijnsbijstand (pro deo), verifiëren bij de bronnen die wij ter beschikking hebben (Beslagberichten, mutualiteit, vakbond, ...), berekenen het voor Uw gezin nodige leefgeld via de app MELISA -REMIPRO van CEBUD, vragen afschrift op bij de rechtbank van de relevante vonnissen en verzoeken U eventueel ontbrekende informatie te bezorgen.

2 Deurwaarders verwittigen

Indien nodig of gewenst vragen wij de tussenkomende gerechtsdeurwaarders en/of andere schuldeisers of tussenpersonen geen bijkomende kosten te maken. Dit is niet alleen in Uw voordeel maar ook van de schuldeisers.

3 Het dossier verwerken

Als alles in orde is wordt het verzoekschrift en stukkenbundel afgewerkt en neergelegd bij de bevoegde rechtbank. Een tweetal weken later volgt dan normaal gezien de beschikking toelaatbaarheid.

Meer weten?

Schrijf je in op onze info-avond.

Infoavond online aanvragen schuldbemiddeling

Elke vijfde donderdag van de maand van 20:00 tot 22:00 via Microsoft Teams.

Schrijf je in voor een studiedag

gegevens
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.