Nieuws

I, Daniel Blake

Daniel Blake is een weduwnaar van 59 die geweldig afziet van het alleen zijn. Wanneer de man, die er al een 40-jarige carrière als timmerman

Renteloze lening voor energiebesparing

Wilt u in uw woning werken uitvoeren om energie te besparen, bijvoorbeeld door isolatie, hoogrendementsglas of door een oude stookketel te vervangen? Dan kunt u

Rap op Stap Vakantie

Als je In schuldbemiddeling bent kom je in aanmerking voor een Rap op Stap Vakantie. Meer info: https://iedereenverdientvakantie.be/

Ethel

Er eens een vrouw die de juridische wereld op zijn kop zette. Haar naam was Ethel Rebecca Benjamin en zij was de eerste vrouwelijke advocate

Toelaatbaarheid met niet-kwijtscheldbare schulden

Arbeidshof Antwerpen, afdeling Hasselt, 23 januari 2020, 2020/BH/1, onuitgeg.. “De door de eerste rechter weerhouden reden van nlet-toelaatbaarheid, meer bepaald rechtsmisbruik omdat de schuldenaren via