Nieuws

Stress & schulden, een (on)werkbare combinatie

Stress zorgt voor: Limbische systeem wordt niet bijgestuurd We reageren impulsiever, zijn ongeduldiger etc. Prefrontale cortex funtioneert nauwelijks We zijn minder goed in plannen, vergeten

Metafoor: prioriteiten besteding inkomsten

De Wet Collectieve Schuldbemiddeling stelt: “De aanzuiveringsregeling strekt ertoe de financiële toestand van de schuldenaar te herstellen, met name hem in staat te stellen in