Sommige leefgelden moeten worden verhoogd tot eind augustus.

Gezien de voor beslag vatbare bedragen tot einde augustus worden verhoogd in het kader van de corona-maatregelen moeten ook sommige leefgelden die betaald worden in een lopende schuldbemiddeling worden verhoogd. Dit is in principe inderdaad de ondergrens.