Nieuws

Geld overschrijven kost ook geld

Aan de aanvraag schuldbemiddeling zijn geen kosten verbonden. De kosten van de schuldbemiddelaar werden wettelijk vastgelegd volgens onderstaande tabel en worden gecontroleerd door de arbeidsrechtbank

Aftrekbaarheid kosten schuldbemiddeling

Als de schulden zoals opgenomen in het verzoek tot schuldbemiddeling voortkomen uit beroepsactiviteiten (bv. autolening voor verplaatsingen van en naar het werk) zijn de kosten

Lise Vandecasteele over “One”

Via het nieuwe digitale platform, getiteld ‘One’, wisselen hulpverleners en gerechtsdeurwaarders na toestemming van de klant informatie uit over klanten met structurele financiële problemen.  Lise

Samengedrag of tegengedrag (Roos van Leary)

Rechts staan begrippen zoals: samen, wij, relatiegericht, samenwerking, sympathie en affectie. Links staan begrippen zoals: tegen, ik, taakgericht, autonomie, antipathie en afwijzing. Als iemand samen-gedrag

Allegorie van de grot

Schuldenaar en schuldbemiddelaar bevinden zich vaak in een andere wereld, vergelijkbaar met de Allegorie van de Grot van Plato. Zij zien van elkaar enkel de