Geld overschrijven kost ook geld

Aan de aanvraag schuldbemiddeling zijn geen kosten verbonden.

De kosten van de schuldbemiddelaar werden wettelijk vastgelegd volgens onderstaande tabel en worden gecontroleerd door de arbeidsrechtbank naar aanleiding van het jaarlijks verslag.

Tarieven overeenkomstig K.B. van 18.12.1998Bedragen sinds 01.01.2018
Art. 2,1° Basis ereloon tot 5 schuldeisers539,01 €
per bijkomende schuldeiser35,94 €
Art. 2,2° Per betaling ten gunste van de verzoeker8,97 €
Art. 2,3°
Jaarlijkse opvolging en controle voor 5 schuldeisers
215,59 €
Per bijkomende schuldeiser14,37 €
Art. 2,4° Herziening of herroeping179,66 €
Art. 2,5° voor het inwinnen van inlichtingen bedoeld in art 1675/8 (per schriftelijke verklaring)107,80 €
Art. 3 Aanwezigheid van de schuldbemiddelaar op een zitting89,81 €
Art. 4,1° Gewone brief
(+ eventuele kosten van een aangetekende zending)
12,58 €
Art. 4,2° Gewone omzendbrief (= brief gericht aan drie of meer schuldenaars of schuldeisers)
(+eventuele kosten van een aangetekende zending)
7,20 €
Art. 4,3° Kosten voor telefoon, elektronische berichtgeving en fotokopieën (enkel één keer per dossier)107,80 €
Art. 4,4° Reiskosten (per kilometer)0, 23 € /km