Periode tussen aanvraag schuldbemiddeling en beschikking toelaatbaarheid.

In tegenstelling tot bij de procedure inzake gerechtelijke reorganisatie voor handelaars en ondernemingen is de schuldenaar die een aanvraag schuldbemiddeling indient niet beschermd tegen gerechtelijke invordering tot aan de beschikking toelaatbaarheid.

Zowel schuldenaar als gerechtsdeurwaarder zitten dan evenwel in een moeilijke situatie, te vergelijken met een duel uit een oude western. De schuldenaar is er niet zeker van dat de gerechtsdeurwaarder niet alsnog beslag gaat leggen en overweegt een betaling te doen. De gerechtsdeurwaarder moet rekening houden met de mogelijkheid dat zijn kosten bij toelaatbaarheid tot de schuldbemiddeling worden kwijtgescholden, terwijl de opbrengst van een oplading meestal onvoldoende is om die kosten te dekken, maar als hij de voor beslag vatbare goederen niet oplaadt riskeert hij dat van de tot dan gemaakte kosten niets verhaald kan worden.