Nieuws

Vertrouwen in de positieve intenties

“Daarvoor moeten cliënten bereid zijn om hun noden en problemen openlijk te bediscussiëren. Van hun kant moeten professionals vertrouwen in de positieve intenties van cliënten.