Nieuws

I, Daniel Blake

Daniel Blake is een weduwnaar van 59 die geweldig afziet van het alleen zijn. Wanneer de man, die er al een 40-jarige carrière als timmerman

Renteloze lening voor energiebesparing

Wilt u in uw woning werken uitvoeren om energie te besparen, bijvoorbeeld door isolatie, hoogrendementsglas of door een oude stookketel te vervangen? Dan kunt u

Rap op Stap Vakantie

Als je In schuldbemiddeling bent kom je in aanmerking voor een Rap op Stap Vakantie. Meer info: https://iedereenverdientvakantie.be/

Ethel

Er eens een vrouw die de juridische wereld op zijn kop zette. Haar naam was Ethel Rebecca Benjamin en zij was de eerste vrouwelijke advocate

Toelaatbaarheid met niet-kwijtscheldbare schulden

Arbeidshof Antwerpen, afdeling Hasselt, 23 januari 2020, 2020/BH/1, onuitgeg.. “De door de eerste rechter weerhouden reden van nlet-toelaatbaarheid, meer bepaald rechtsmisbruik omdat de schuldenaren via

Geld overschrijven kost ook geld

Aan de aanvraag schuldbemiddeling zijn geen kosten verbonden. De kosten van de schuldbemiddelaar werden wettelijk vastgelegd volgens onderstaande tabel en worden gecontroleerd door de arbeidsrechtbank