Taskforce schulden na corona

“Minister van Armoedebestrijding Nathalie Muylle en minister van Maatschappelijke Integratie Denis Ducarme richtten een ‘taskforce kwetsbare groepen’ op. Die moet oplossingen voorbereiden voor de problemen die kwetsbare personen ervaren ten gevolge van de coronacrisis. We roepen bij deze op om ook de aanpak van de aankomende schuldencrisis voor te bereiden in de taskforce.” Juristenkrant 13 mei 2020.