Rechtenverkenner

De rechtenverkenner geeft u een online overzicht van sociale rechten:

  • premies en andere voordelen op het vlak van onderwijs, arbeid, wonen, welzijn, energie …
  • voor kwetsbare groepen: ouderen, chronisch zieken, personen met een handicap, werkzoekenden, …
  • door verschillende overheden: federale, Vlaamse, provinciale en lokale overheid

Klik hier voor de rechtenverkenner.