Nieuws

Armoedebarometer 2023

Anno 2008 stelde België in het kader van de Europa 2020-strategie voor het eerst een ambitieuzedoelstelling voorop om het aantal mensen dat werd getroffen door

Armoede en Justitie

In het zevende hoofdstuk wordt de relatie onderzocht tussen gerechtsdeurwaarders en kansarme groepen.Wanbetaling is meestal het gevolg van een gebrek aan middelen. In ieder geval

De Vlaamse Sociale Kaart

De Vlaamse Sociale Kaart wil elke burger en hulpverlener informeren over het zorgaanbod in Vlaanderen en Brussel. U kan zoeken naar antwoorden op zorgvragen zoals, “waar