Wetsontwerp 6.3.2024 tot maatregelen tegen de overmatige schuldenlast

Bericht minister van Justitie: “Deze ochtend zat ik samen met Karen Van Vossole, een van mijn fantastische medewerkers, in de Commissie Justitie. Daar lag ons wetsontwerp tegen de schuldindustrie, oftewel het wetsontwerp tot maatregelen tegen de overmatige schuldenlast en ter bescherming van ondernemingen in moeilijkheden, ter stemming voor. Het werd unaniem goedgekeurd.
Met deze wetgeving pakken we de excessen van de zogenaamde schuldindustrie aan. Wie in financiële moeilijkheden zit, wordt vaak geconfronteerd met oplopende schulden ten gevolge van gerechtelijke procedures zoals de gerechtskosten of de kosten voor gedwongen tenuitvoerlegging door de gerechtsdeurwaarder. Vroegdetectie is cruciaal om deze negatieve schuldenspiraal te vermijden.
Daarvoor voorziet dit ontwerp in de toevoeging van een aantal nieuwe berichten in het het Centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht, collectieve schuldenregeling en protest (CBB). Deze berichten moeten fungeren als een knipperlicht en de gerechtsdeurwaarder in staat stellen beter te kunnen oordelen of verdere stappen wel zinvol zijn.”