Justitie : ‘Nieuwe regels en tarieven voor gerechtsdeurwaarders moeten schuldenspiraal helpen doorbreken’

Het federaal parlement heeft een wetsontwerp goedgekeurd met maatregelen tegen overmatige schuldenlast. De wet en het KB beogen dat personen en bedrijven die schulden niet kunnen betalen niet nog dieper in de problemen mogen raken door de invordering ervan. Er komt een solidariteitsfonds dat tussenkomt in de kostprijs van de akten bij het invorderen van facturen voor basisbehoeften zoals elektriciteit, gas, water, internet, telefonie, onderwijs en geneeskunde. De tarieven die gerechtsdeurwaarders mogen hanteren zijn vereenvoudigd, transparanter gemaakt en aangepast aan de reële werklast. Er wordt onderscheid gemaakt tussen mensen die niet willen betalen en mensen die niet kunnen betalen. Er zal voortaan moeten worden ingezet op afbetalingsplannen en minnelijke oplossingen.

Justitie : ‘Nieuwe regels en tarieven voor gerechtsdeurwaarders moeten schuldenspiraal helpen doorbreken’ | NNieuws