Het is discriminerend dat, wanneer een procedure van collectieve schuldenregeling is geopend, de schuldeiser die een pand heeft op contanten of effecten, dat pand los van die procedure voor hemzelf te gelde mag maken