JUSTRESTART, HET DIGITAAL DOSSIER VOOR COLLECTIEVE SCHULDENREGELING

Burgers in financiële moeilijkheden zullen wellicht nog deze zomer een collectieve schuldenregeling kunnen aanvragen op het portaal Just-on-Web via de applicatie JustRestart.   Burgers kunnen hun verzoek nog steeds op de traditionele manier aan de griffie richten, maar een dossier online beheren, is uiteraard des te gemakkelijker. Advocaten zullen deze nieuwe applicatie trouwens verplicht moeten gebruiken.   Net zoals in RegSol zullen schuldeisers hun vorderingen ook online kunnen indienen en dossiers opvolgen. De applicatie is eveneens opgedeeld in twee luiken. Het privaat luik: voor griffiers, magistraten en schuldbemiddelaars om het dossier te raadplegen en de procedure volledig digitaal te consulteren. Het publiek luik: voor de burger of zijn advocaat, schuldeisers en gemandateerde sociaal assistent die zijn/haar dossier wil opstarten en/of inkijken. Dit zal allemaal in real time kunnen gebeuren.    De applicatie zelf is inmiddels volledig beschikbaar in een testomgeving waar ze toegankelijk is voor alle key-users. We wachten nu nog op de publicatie van bepaalde wetgevende teksten. De applicatie zou dan in de loop van de zomer online kunnen gaan.
Een opleiding voor de gebruikers zal uiteraard worden ingepland. Het is immers belangrijk om de opleidingen zo dicht mogelijk bij de startdatum te organiseren.
U wordt uiteraard op de hoogte gehouden van het tijdschema.