Ondernemen vereist materiële, financiële en menselijke middelen

Arbh. Luik (afd. Namen) (7e k.) 12 december 2022

TRVRPS 2023, afl. 1, 62 en http://www.trv.be
De bestuurder van een vennootschap die zijn mandaat zonder eigen organisatie uitoefent, is geen onderneming. Het begrip “organisatie” verwijst naar een zelfstandige organisatie, wat in dit geval neerkomt op een geheel van “materiële” (gebouwen, een computer, …), “financiële” (een persoonlijke investering in de onderneming) en “menselijke” (eigen personeel, op regelmatige basis) middelen, “met het oog op het zelfstandig uitoefenen van een beroepsactiviteit”. (Art. 1675/2 Ger.W.).