Loonbeslag en -overdracht: indexering van de beslaggrenzen en impact van de energiecrisis

VANDERSTEENE, G., VERHAEGEN, E., Loonbeslag en -overdracht: indexering van de beslaggrenzen en impact van de energiecrisis, SOCWEG 2023, afl. 4, 17-21
Drempelbedragen van toepassing in het kalenderjaar 2021 en tijdens de coronapandemie
2.1. Algemene drempels
2.2. Tijdelijk opschorting loonbeslag en verhoogde drempels omwille van de coronapandemie

Drempelbedragen van toepassing in het kalenderjaar 2022 en tijdens de energiecrisis
3.1. Algemene drempels
3.2. Tijdelijke verhoging van de drempels omwille van de energiecrisis

Drempelbedragen van toepassing sinds 1 januari 2023 en de verlenging van de tijdelijke ondersteuningsmaatregel ten gevolge van de energiecrisis
4.1. Algemene drempels
4.2. Tijdelijke verhoging van de drempels omwille van de energiecrisis

Van theorie naar praktijk: op hoeveel loon kan maximaal beslag worden gelegd?
Bespreking van wet 30 oktober 2022 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de energiecrisis, KB 21 december 2022 tot wijziging van de bedragen bedoeld in artikel 66 en verlenging van artikelen 66 tot en met 74 van de wet van 30 oktober 2022 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de energiecrisis en KB 11 december 2022 tot uitvoering van artikel 1409, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek.