Zelfstandig bijberoep tijdens schuldbemiddeling?

Wil je tijdens de schuldbemiddeling een zelfstandig (bij)beroep starten moet je machtiging vragen bij de arbeidsrechtbank.

Een nuttige oefening daarbij is de starterstool van Unizo, waar je stapsgewijs een uitgebreid ondernemingsplan kan opstellen dat je kan voegen aan het verzoek tot machtiging.

https://startersplatform.unizo.be/nl/starterstool