Huurachterstanden tijdens schuldbemiddeling? Prioritaire aanzuivering.

Het behoud van een bestaande huurovereenkomst is nuttig, zowel voor de schuldeisers als voor de schuldenaar, gezien op die manier een procedure door de verhuurder wordt vermeden, een duurdere woning/appartement niet nodig is (zeker in een periode van sterk stijgende huurprijzen) en ook verhuiskosten worden uitgespaard.

Hoewel alle beslagen tot invordering door de schuldbemiddeling worden opgeheven, blijft immers de mogelijkheid voor de verhuurder een vonnis tot verbreking van de huur te bekomen en de in gebreke blijvende huurder uit te zetten.

Je kan in dat geval aan de arbeidsrechtbank vragen dat de huurachterstand prioritair wordt aangezuiverd, hetgeen weliswaar de gelijkheid tussen de schuldeisers doorbreekt, maar in het belang van alle partijen is.