Is “menswaardigheid” objectiveerbaar door dit te lezen als “waardigheid”?

“De beoordeling van de menselijke waardigheid mag niet (te) persoonlijk ingekleurd worden, conform het beeld dat elk individu zich zelf voorhoudt over zijn of haar waardigheid. De menselijke waardigheid heeft niet tot doel om iedereen een leven te laten leiden volgens het beeld dat hi] heeft van zijn eigen menselijke waardigheid, omdat dit zou neerkomen op een ongelimiteerde toegang tot de maatschappelijke dienstverlening. De menselijke waardigheid is geen filosofische notie en evenmin een optimale toestand van psychologisch welzijn, anders is elke poging tot objectivering gedoemd om te mislukken. In
elk geval apart moet de oplossing ingegeven zijn door de vraag: zijn de minimale voorwaarden aanwezig om de persoon in staat te stellen op een waardige manier te leven.”

Uit een vonnis van 2022.