Financiële steun OCMW (soms) mogelijk om schuldbemiddeling te vermijden.

Arbrb. Gent (afd. Gent) nr. 20/334/A, 10 juli 2020, met noot SCHWAGTEN, W., “Concrete maatstaven bij de beoordeling van het begrip ‘mogelijkheid tot het leven van een menswaardig bestaan’ zoals omschreven in artikel 1 OCMW-wet”, TIBR 2022, afl. 1, RS-58 – RS-60 en http://www.tibr.be/ (4 juni 2022)

“Wanneer iemand door een daling in zijn bestaansmiddelen niet meer in staat is om de maandelijkse aflossingen van zijn lening te honoreren zonder zijn “menswaardig bestaan” in het gedrang te brengen, dan kan het OCMW op basis van artikel 1 OCMW-wet worden verplicht om een maandelijkse financiële steun toe te kennen. De behoeftige partij kan hierbij niet verplicht worden om een collectieve schuldenregeling op te starten, hoewel zulks weliswaar het voordeel van de gespreide betaling zou opleveren, doch de hieraan verbonden “aanzienlijke kostprijs” mogelijk niet in verhouding zou staan tot dit “genoten voordeel”.”