Wetsvoorstel van 11 februari 2022 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, teneinde bij de berekening van het niet-beslagbare maandinkomen in het kader van de collectieve schuldenregeling toepassing te maken van referentiebudgetten.