Wetsvoorstel 10.5.2022 teneinde het gebruik van de collectieve schuldenregeling te bevorderen.

Dit wetsvoorstel beoogt derhalve het gebruik van de collectieve schuldenregeling te bevorderen op twee manieren:
— ervoor zorgen dat iemand in schuldbemiddeling een menswaardig leven kan leiden, met name door aanpassingen mogelijk te maken wanneer het inkomen van de betrokkene daalt;
— de duur van de procedure verkorten om de last ervan te beperken.