Van schuld naar schone lei

“Problematische schulden zijn een individueel én een maatschappelijk probleem: een probleem dat met de huidige stijging van de prijzen voor energie en levensmiddelen snel groter dreigt te worden. Voor het voorkómen van risicovolle en problematische schulden is snel nieuw beleid nodig dat de bestaanszekerheid van mensen centraal stelt. Download in Nederlands: ‘Van schuld naar schone lei’PDF document | 44 pagina’s | 1,3 MBAdvies | 20-04-2022

Eenvoud loont

In 2017 nam de Raad het toenmalige stelsel van schuldhulpverlening kritisch onder de loep in het advies Eenvoud loont. Sindsdien hebben er veel ontwikkelingen plaatsgevonden in de wereld van schulden en schuldhulpverlening. Zo lanceerde het kabinet in 2018 het Actieplan brede schuldenaanpak. In dit advies kijken we terug op de afgelopen 5 jaar. Hoe passen de ontwikkelingen in die periode binnen de 3 vormen van ontzorgen die we destijds in Eenvoud loont voorstelden? En is dit alles voldoende voor de huidige schuldenproblematiek?”

Bron: https://www.raadrvs.nl/documenten/publicaties/2022/04/20/van-schuld-naar-schone-lei

Download: Van schuld naar schone lei