WERBROUCK, Y., Kwijtschelding van schulden als belangrijk onderdeel van de collectieve schuldenregeling

TIBR 2023, afl. 1, RL-18 – RL-30 en http://www.tibr.be/ (6 juni 2023)

INLEIDING
I. DE (GEDEELTELIJKE) KWIJTSCHELDING IN HET KADER VAN DE MINNELIJKE AANZUIVERINGSREGELING
a. De theorie van het rechtsmisbruik bij de homologatie van een betwiste minnelijke aanzuiveringsregeling
b. Consensuele kwijtschelding van schulden
c. Kwijtschelding door ‘saldoregelingen’
d. Kwijtschelding in het kader van onvolledig uitgevoerde minnelijke aanzuiveringsregelingen
II. DE KWIJTSCHELDING VAN MORATOIRE INTERESTEN, VERGOEDINGEN EN KOSTEN OF VAN HOOFDSOMMEN IN HET KADER VAN DE GERECHTELIJKE AANZUIVERINGSREGELING
a. Inleidend
b. De penale boeten als niet-kwijtschelbare schulden
c. De niet-kwijtscheldbare schulden die een schadevergoeding inhouden, toegestaan voor het herstel van lichamelijke letsels veroorzaakt door een misdrijf
d. De voorwaarde van het te gelde maken van alle voor beslag vatbare goederen
e. De herroeping van de kwijtschelding
III. DE VOLLEDIGE KWIJTSCHELDING VAN SCHULDEN ZONDER AANZUIVERINGSREGELING
a. Voorwaarden tot volledige kwijtschelding
b. De voorwaarde van het onmogelijk zijn van enige aanzuiveringsregeling
c. Niet over voldoende middelen beschikken
BESLUIT