Wat zijn de gevolgen van een collectieve schuldenregeling?

Een collectieve schuldenregeling is een gerechtelijke procedure die mensen de mogelijkheid geeft om na maximaal zeven jaar met een schone lei te herbeginnen. De gevolgen van een collectieve schuldenregeling zijn dat de schuldenaar gedurende een periode van maximaal 7 jaar onder toezicht staat van een schuldbemiddelaar. De schuldbemiddelaar zal samen met de schuldenaar een afbetalingsplan opstellen en dit voorleggen aan de rechtbank. De rechtbank zal dit plan goedkeuren en de schuldeisers zullen zich hieraan moeten houden.