Wat zijn beschermingsmaatregelen via de rechtbank?

Beschermingsmaatregelen zijn maatregelen die de rechtbank kan opleggen om kwetsbare personen te beschermen. Dit kan bijvoorbeeld gaan om personen die niet meer in staat zijn om hun eigen financiële zaken te regelen of om personen die niet meer in staat zijn om hun eigen belangen te behartigen. Er zijn verschillende soorten beschermingsmaatregelen zoals curatele, bewindvoering en mentorschap. Curatele is de meest vergaande maatregel en wordt opgelegd als iemand niet meer in staat is om zijn eigen belangen te behartigen en/of zichzelf te verzorgen. De curator neemt dan alle beslissingen voor de betrokkene. Bij bewindvoering wordt er een bewindvoerder aangesteld die de financiële zaken van de betrokkene regelt. De betrokkene blijft wel handelingsbekwaam. Mentorschap wordt opgelegd als iemand niet meer in staat is om zijn eigen belangen op het gebied van verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding te behartigen. De mentor neemt dan beslissingen over deze zaken.