Wat zijn de nadelen van een regeling via een deurwaarderskantoor?

Het behoort tot de essentie van het mandaat van een schuldbemiddelaar dat deze een onafhankelijke en onpartijdige positie inneemt tegenover alle betrokken partijen in de procedure collectieve schuldenregeling. Dit is niet altijd het geval bij een deurwaarderskantoor. Een deurwaarder is immers een gerechtsdeurwaarder die door de rechtbank wordt aangesteld om bepaalde taken uit te voeren. Deurwaarderskantoren zijn dus niet altijd onafhankelijk en onpartijdig. Daarnaast zijn er ook kosten verbonden aan een regeling via een deurwaarderskantoor.