Platform SCHULDBEMIDDELAAR.VLAANDEREN

We stellen u graag ons platform SCHULDBEMIDDELAAR.VLAANDEREN voor:

www.schuldbemiddelaar.vlaanderen 

Bezoekt u ons website eens? 

U weet dat steeds meer mensen en gezinnen te kampen hebben met een ernstige schuldenproblematiek. Daarvan hoeven we u niet te overtuigen. 

De OCMW’s ten lande doen wat ze kunnen, maar de middelen en mogelijkheden zijn uiteraard overal schaars. 

Er is een snelgroeiende vraag naar, en nood aan nog meer schuldhulpverlening op maat van de schuldenaar. Alle betrokken partijen en actoren hebben er belang bij dat die schuldhulpverlening professioneel en multidisciplinair wordt georganiseerd en ingevuld. Dat kan de efficiëntie van de schuldhulpverlening alleen ten goede komen, zowel wat betreft het wegwerken van bestaande schulden als wat betreft het voorkomen van nieuwe schulden en het leren beter budgetteren. 

Met ons platform proberen wij sinds 2018 een deel van de oplossing te zijn. 

1/ We proberen er zoveel mogelijk vragen van de schuldhulpzoekende te beantwoorden en geven er niet alleen een overzicht van en uitleg bij de verschillende vormen van schuldhulpverlening (collectieve schuldenregeling, budgetbegeleiding, budgetbeheer en schuldbemiddeling); we proberen er de schuldhulpzoekende ook te begeleiden naar de meest gepaste hulpverleningsvorm en hem of haar in contact te brengen met een professionele hulpverlener in de buurt. 

Aan de collectieve schuldenregeling werd bijzondere aandacht gegeven: klik HIER voor meer details

 2/ Ons platform is erg eenvoudig in gebruik, en bijzonder laagdrempelig. Aan het gebruik ervan is geen enkele kost verbonden voor de mensen met schulden die er hulp zoeken of voor de schuldhulpprofessionals die het als ondersteuning bij hun vaak moeilijke werk gebruiken. 

3/ Via ons platform kunnen mensen met een schuldenproblematiek in contact komen met professionals die zich ertoe verbonden hebben een gratis eerste advies af te leveren. 

We zijn er van overtuigd dat ons platform voor u en uw schuldhulpverleners een handige tool kan zijn die eenvoudig, dagdagelijks en zonder enige verplichting of kost kan worden gebruikt. 

In die gevallen waar uw OCMW niet de tijd, ruimte of mogelijkheid heeft om zelf hulp te bieden, kan ons platform worden gebruikt ter ondersteuning van uw werk of zelfs ter doorverwijzing naar een professional die wel onmiddellijk aan de slag kan gaan met de belangen van uw cliënt voorop

We nodigen u echt uit onze website eens uitgebreid te bezoeken: u zal zien dat eenvoud en duidelijke taal voor ons belangrijk zijn. Indien u toch nog vragen zou hebben, of u meer uitleg over ons werk en onze werkwijze nuttig zou vinden, kan u altijd contact opnemen met één van onze specialisten. Op uw vraag komen we graag ook eens bij u langs (van zodra dat weer mogelijk zal zijn) om ons platform en onze werkwijze toe te lichten. Misschien leidt dit wel tot een samenwerking in het voordeel van uw cliënten. 

Het spreekt voor zich dat u dit bericht verder mag verspreiden en doorsturen naar eigen inzicht. Nu al onze oprechte dank daarvoor. 

Met hoogachting,
Met vriendelijke groeten, 

De schuldbemiddelaars van SCHULDBEMIDDELAAR.VLAANDEREN