Menswaardigheid ook criterium voor het Europese minimumloon (Wikisoc)

“Over de juridische onderbouw van het voorstel van richtlijn valt wel een en ander te zeggen. Maar er valt natuurlijk ook iets te zeggen voor het lovenswaardige doel dat de Europese Commissie daarmee luidens haar toelichting nastreeft: ervoor zorgen dat werknemers in de Unie worden beschermd door toereikende minimumlonen, die een waardig bestaan mogelijk maken, ongeacht waar zij werken. Van een ramp zou ik dan ook niet durven noch willen spreken.” Willy van Eeckhoutte

Meer info: http://www.soconsult.be/daarnaast-2-gratis-kanalen-van-informatie-duiding/wikisoc-harde-juridische-commentaar-bij-de-sociaalrechtelijke-actualiteit/minimale-voorschriften-over-minimumlonen-zonder-minima/