Er moet niet meer worden betaald dan voorzien in de aanzuiveringsregeling.

“De rechtbank is van oordeel dat op het verzoek van de schuldbemiddelaar en schuldenaar tot vervroegde afsluiting kan worden ingegaan. Het louter passief uitzitten van de in de minnelijke aanzuiveringsregeling dd. 10 September 2009 voorziene looptijd, zonder dat dit resulteert in een bijkomende dividenduitkering aan de schuldeisers, heeft geen zin. De minnelijke aanzuiveringsregeling dd. 10 September 2009 voorziet immers niet dat het eventueel nog resterend eindsaldo op de rubriekrekening, na afloop van de looptijd, alsnog het voorwerp zal uitmaken van een finale verdeling onder de schuldeisers.”

Arbrb A’pen, afd. Hasselt, 23.10.2020, onuitgeg.