De Vlaamse Sociale Kaart

De Vlaamse Sociale Kaart wil elke burger en hulpverlener informeren over het zorgaanbod in Vlaanderen en Brussel.

U kan zoeken naar antwoorden op zorgvragen zoals, “waar vind ik kinderopvang in mijn gemeente?”, “welke huisartsen zijn er in mijn buurt?”, “waar vindt een verslaafd familielid hulp?”, enz. Ook hulpverleners kunnen het instrument gebruiken om gericht door te verwijzen. De lokale besturen krijgen een overzicht van de welzijns- en zorgactoren op hun grondgebied. Neem zeker steeds contact op met de zorgaanbieder zelf om uw zorgvraag op te lossen.

https://www.desocialekaart.be/