Armoede en Justitie

In het zevende hoofdstuk wordt de relatie onderzocht tussen gerechtsdeurwaarders en kansarme groepen.
Wanbetaling is meestal het gevolg van een gebrek aan middelen. In ieder geval zorgt dit dagelijks voor gespannen en zelfs giftige relaties tussen schuldeisers en schuldenaars.
Door de wetgeving, de rechtspraak en waarnemingen op het terrein te onderzoeken en te analyseren, maken de auteurs de balans op van de meningen en aanbevelingen over de huidige functie van de gerechtsdeurwaarder en, op dezelfde manier, over de aanpassing, de modernisering en zelfs de globale hervorming van het rechtskader en de invorderingspraktijken.