Wet 4 mei 2023 houdende invoeging van boek XIX “Schulden van de consument” in het Wetboek van economisch recht: verplichte kennisgeving van de mogelijkheid van schuldbemiddeling.

Bij een schuldinvordering is er een verplichting tot het melden van de mogelijkheden tot betalingsfaciliteiten en/of schuldbemiddeling.

“3° wanneer de consument aangeeft dat hij betalingsmoeilijkheden heeft, zet de in de bepaling onder 1° bedoelde persoon uiteen welke mogelijkheden er zijn om een beroep te doen op betalingsfaciliteiten en/of schuldbemiddeling”