Stress & schulden, een (on)werkbare combinatie

Stress zorgt voor:

  1. Limbische systeem wordt niet bijgestuurd
  2. We reageren impulsiever, zijn ongeduldiger etc.
  3. Prefrontale cortex funtioneert nauwelijks
  4. We zijn minder goed in plannen, vergeten van alles, hebben meer moeite met doorzetten, moeilijker remmen op impulsen en eigen perspectief is leidend
  5. Hersenstam is dominant

Stress & schulden, een (on)werkbare combinatie Om schulden duurzaam op te lossen is er veel nodig:

• Iemand moet kennis en vaardigheden kunnen inzetten.

• Iemand moet vaak veel verschillende stappen (tegelijkertijd) kunnen nemen.

• Iemand moet het lange termijn doel voor ogen kunnen houden en daar naar toe werken.

• Iemand moet instaat zijn tot zelfregulatie; het kunnen omgaan met verleidingen, behoefte vervulling uitstellen, zich zelf beheersen, emoties controleren zichzelf aanzetten tot actie. Maar ook omgaan met stress en frustraties en volhouden om het doel te bereiken.

Maar juist door schulden staan de mogelijkheden om dit gedrag te vertonen onder druk!