Schuldbemiddelaar informeert minstens jaarlijks.

“De schuldbemiddelaar moet elk jaar een stand van zaken opmaken en die aan de rechter bezorgen. Je mag dat verslag rechtstreeks bij hem opvragen of het gaan inkijken op de griffie van de betrokken rechtbank. Je moet daarin kunnen lezen hoe het komt dat het zo lang duurt eer het aflossingsplan rond is. Is er niet zo’n verslag, dan kun je je alleen nog tot de rechter wenden om te weten waarom de schuldbemiddelaar zich niet aan de regels houdt. “

Wat je als schuldeiser van een collectieve schuldbemiddelaar mag verwachten (test-aankoop.be)