Geen verkorting van de wachttijd na herroeping mogelijk op basis van artikel 50 Ger.Wb.

“Uit artikel 1675/ Gerechtelijk Wetboek en zijn wetsgeschiedenis volgt dat de termijn van vijf jaar om een nieuw verzoek in te dienen die ingeval van herroeping aan de schuldenaar wordt opgelegd, een wachttermijn is waarbinnen de schuldenaar geen ontvankelijk verzoek tot het verkrijgen van een collectieve schuldenregeling kan indienen; deze termijn kan door de rechter dan ook niet worden verlengd of verkort.” Cass. (3e k.) AR S.20.0065.N, 18 oktober 2021