REMI-referentiebudget voor een menswaardig inkomen: 423 OCMW’s stappen in het federale project

“Met een subsidie van 70 miljoen euro stimuleert de Federale Regering sinds 1 mei Belgische OCMW’s om aanvullende financiële steun toe te kennen aan gezinnen die over een ontoereikend inkomen beschikken, uit leefloon, sociale zekerheid of arbeid. De voorwaarde om deze subsidie te kunnen aanwenden is dat OCMW’s onze REMI-tool gebruiken om behoeftigheid te diagnosticeren. REMI vergelijkt hiervoor de hoogte van het beschikbaar gezinsinkomen met een op maat van ieder gezin berekend referentiebudget. Een negatief saldo geeft aan dat het huidige inkomen niet volstaat om alle noodzakelijke uitgaven te bekostigen om volwaardig aan de samenleving te kunnen deelnemen, en dat gezinnen dreigen te verstrikken in een vicieuze armoedecirkel.  De opschaling van de REMI- tool over heel België beschouwen we als baanbrekend: vanaf nu beschikken de OCMW’s over een instrument om het recht op een menswaardig inkomen op een gelijkwaardige manier te implementeren in hun praktijk. Het volledige team schaarde zich achter de uitrol van REMI, van onze onderzoekers over onze knappe IT-developers tot onze administratieve medewerkers. Deze succesvolle implementatie was enkel mogelijk door een omvangrijk vormingsaanbod te ontwikkelen, een ondersteunende website met didactisch materiaal aan te bieden en regelmatig contact te hebben met bestaande en toekomstige REMI-gebruikers. ” (Uit de Nieuwsbrief van het Expertisecentrum)