Metafoor: Monopoly Zonder langs start te passeren …

“Ik heb dringend geld nodig en ik weet dat er voldoende gelden op de rubriekrekening staan bij de schuldbemiddelaar. Waarom worden die niet vrijgemaakt?” In de loop van de schuldbemiddelingen worden er gelden opzij gezet voor de (half-)jaarlijkse betaling aan de schuldeisers. Je kan elke maand vergelijken met een beurt bij monopoly. Alle of een deel van de gelden op de rubriekrekening zijn eigenlijk al verworven door de schuldeisers, maar alleen nog niet aan hen gestort. Die gelden kan je vergelijken met de Parking bij Monopoly …