Koninklijk besluit van 18 december 1998 houdende vaststelling van de regels en barema’s tot bepaling van het ereloon, de emolumenten en de kosten van de schuldbemiddelaar, BS 24 januari 2022, bl. 3346.

Basis ereloon voor maximum 5 schuldeisers                                                                  589,95

Per bijkomende schuldeiser                                                                                             39,34

Per betaling ten gunste van de verzoeker                                                                        9,82

Jaarlijkse opvolging en controle voor maximum 5 schuldeisers                                     235,96

Per bijkomende schuldeiser                                                                                             15,73

Herziening of herroeping                                                                                                196,64

Voor het inwinnen van inlichtingen bedoeld in artikel 1675/8 Ger.W (per schriftelijke verklaring)        117,99

Aanwezigheid op een zitting                                                                                           98,30

Gewone brief (+ eventuele kosten van een aangetekende zending)                               13,77

Gewone brief gericht aan 3 of meer schuldenaars of schuldeisers (+ eventuele kosten van een aangetekende zending)                                                                                                                           7,88

Kosten voor telefoon, elektronische berichtgeving, fotokopieën (één keer per dossier)    117,99

Reiskosten (per km)                                                                                                        0,25