Derde-betalersregeling

Sinds 1 januari 2022 is de derde-betalersregeling mogelijk voor alle patiënten en alle geneeskundige verstrekkingen. Met de derde-betalersregeling betaal je enkel je persoonlijk aandeel of remgeld bij een doktersbezoek. De rest betaalt je ziekenfonds rechtsreeks aan je zorgverlener. Elke zorgverlener kan nu de derde-betalersregeling toepassen voor alle geneeskundige verstrekkingen, ongeacht het statuut of de leeftijd van de patiënt. Zorgverleners beslissen echter zelf of ze het al dan niet toepassen, behalve in gevallen waarbij de derde-betalersregeling al verplicht was.

Hoewel het vroeger al mogelijk was om terugbetaling van medische uitgaven niet via de rubriekrekening te laten verlopen maar rechtstreeks naar de schuldenaars door een eenvoudig bericht van de schuldbemiddelaar aan diens mutualiteit, deden sommige schuldbemiddelaars dit niet, zodat de uitgaven gebeurden met het leefgeld en de terugbetaling bij de schuldbemiddelaar terecht kwam. Dit zorgde ook voor frustratie en voor bijkomende overschrijvingen en briefwisseling en dus voor bijkomende kosten voor de schuldenaar (of voor het Fonds).

De nieuwe regeling biedt hier dus een oplossing. Vraag dus zeker aan je zorgverlener de derde-betalersregeling toe te passen.