Wakosta.be

Een grote groep jongeren en jongvolwassenen kampt met financiële moeilijkheden. Ze hebben nood aan ondersteuning om hun budget te leren beheren en inzicht te krijgen in hun bestedingspatroon. 

Vanuit BudgetInZicht (BIZ) zetten wij al enkele jaren in op het versterken van financiële competenties van kinderen, jongeren én (jong)volwassenen via onder meer de WAKOSTA?!-app en de WAKOSTA?!-budgetbeurs.  De coronapandemie leidde tot een versnelde digitalisering in het onderwijs en de sociale sector. Een online tool om in klas- of groepsverband te werken aan financiële educatie kon niet uitblijven. Met wakosta.be wil BIZ nauw aansluiten op de digitale leefwereld van jongeren en hen goed voorbereiden op de kosten van een zelfstandig leven