Vakantie, een basisrecht. Ook tijdens schuldbemiddeling.

“Vakantie is een basisrecht voor iedereen”, zegt Peter De Wilde, CEO van Toerisme Vlaanderen. Het recht op verlofperiodes staat trouwens ook als artikel 24 beschreven, in de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens, van de Verenigde Naties.