Taskforce moet mank digitaal platform justitie rechttrekken

37 rechters, griffiers en medewerkers van de Gentse arbeidsrechtbank klagen in een open brief over zware problemen met het nieuwe digitale systeem voor de collectieve schuldbemiddeling JustRestart. Justitie erkent dat het niet goed loopt en richt een taskforce op die zo snel mogelijk met bijsturingen moet komen.

Digitaliseringsproject bij justitie loopt helemaal in het honderd | De Tijd