Schaarste: hoe gebrek aan tijd en geld ons gedrag bepalen

Schaarste: hoe gebrek aan tijd en geld ons gedrag bepalen – Sociale Vraagstukken

“Mensen in armoede schieten op vele manieren tekort. Naast geldproblemen die vaak samenhangen met schulden, blijken ze vaak slechtere ouders te zijn, hebben ze meer overgewicht en presteren ze slechter op het werk. Dominant is het idee dat falen armoede veroorzaakt. Harvard-econoom Sendhil Mullainathan en Princeton-psycholoog Eldar Shafir wijzen er in hun boek ‘Schaarste’ op dat deze causale redenering net zo goed de andere kant opgaat: armoede is de oorzaak van falen.  Door Jurriaan Omlo