Opleiding “Collectieve schuldenregeling: het belang van de maatschappelijk assistent”

Deze opleiding richt zich voornamelijk naar sociale werkers van OCMW ‘s, CAW ‘s, mutualiteiten en andere instellingen, opbouwwerkers, medewerkers van huisvestingsmaatschappijen, lokale, regionale en intergemeentelijke verenigingen die werken rond schuldbemiddeling en/of armoede, OCMW-raadsleden, …

https://escala.be/opleiding/maatschappelijke-topic/collectieve-schuldenregeling-het-belang-van-de-maatschappelijk-assistent?ref=243825#omschrijving