Nutteloze aanmaningskosten en inningsrechten kunnen niet gerecupereerd worden.

“Wij stellen vast dat al te vaak, zelfs in het geval dat er uitstel van betaling wordt toegestaan, het dossier aan een gerechtsdeurwaarder voor uitvoering wordt overgemaakt, welke dan een afrekening aan de schuldenaar zendt. Zulks brengt nutteloze kosten (o.a. kosten van aanmaning en inningsrechten) ten laste van de schuldenaar met zich mee, welke perfect kunnen worden vermeden in geval van betaling rechtstreeks op de rekening van de schuldeiser dan wel op de derdenrekening van diens raadsman. Het gaat niet op de schuldenaar met bijkomende uitvoeringskosten te belasten enkele en alleen omwille van het gemak van de schuldeiser of diens raadsman. Om die reden dient het vonnis uitgevoerd zoals hierna bepaald.”

Vredegerecht van het kanton Pelt 9.11.2020